Vyhledávání lesů v obraze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá studiem metod a postupů, které se používají pro vyhledávání lesů v leteckých a družicových snímcích. Práce shrnuje a popisuje metody digitálního zpracování obrazu. Dále je práce zaměřena na implementaci demonstrační aplikace, která tyto postupy využívá. Zabývá se návrhem této aplikace a popisuje její implementaci. Nakonec práce hodnotí úspěšnost výstupů z této aplikace.
This bachelor's thesis deals with studying methods and procedures, which are used to detect forests in aerial and satellite images. This thesis sums up and describes methods of digital image processing. Furthermore, the thesis is focused on an implementation of a demo application which uses these methods. It deals with the design of this application and describes its implementation. Finally the thesis evaluates success of output from this application.
Description
Citation
KYJOVSKÝ, M. Vyhledávání lesů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO