Test Driven Development for FPGA Designs

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje, jak může být princip TDD uplatněn u hardware, převážně pro vývoj FPGA. Je popsána důležitá teorie pro pochopení kontextu. Na referenčním návrhu jsou představeny některé dostupné a užitečné verifikační nástroje. Jeden z těchto nástrojů byl vybrán a pomocí TDD byl vytvořen a úspěšně otestován návrh komunikačního modulu SPI.
This bachelor's thesis describes, how test-driven development can be used in hardware, especially for FPGA development. The essential theory for understanding the context is described. Some available tools for assertion-based hardware verification and unit-testing are presented and demonstrated on a reference design. One of the introduced tools was selected and with that a test-driven developed SPI interface was created and successfully verified.
Description
Citation
HALÁSZ, D. Test Driven Development for FPGA Designs [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: V 2. odstavci kapitoly 4 zmiňujete problémy spojené s použitím prostředku SVUnit; mohl byste je upřesnit? Jaká rozšíření stávajících nástrojů pro návrh hardware jsou podle Vás nutná pro použití (či dokonce automatizaci) TDD v oblasti návrhu netriviálních hardwarových jednotek?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO