Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice

but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Doležal - předseda, prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - místopředseda, Ing. Ondřej Zedník - tajemník, Ing. Eva Hyánková, Ph.D. - člen, Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. - člen, Ing. Karel Hrich, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Alexandra Šťepániková nejprve komisi představila osnovu své diplomové práce. Podrobně popsala současný stav poznání, technologii kořenových ČOV, lokalitu obce Kurovice. Následně se zaměřila na představení návrhu technologické linky ČOV včetně specifikace dílčích objektů. Dále studentka reagovala na připomínky a dotazy oponentky Ing. Miroslavy Pumprlové Němcové: Odkud jsou převzaty účinnosti vertikálního filtru v parametru Ncelk? Jaká technologie je nutná vřadit, aby byl celkový dusík odstraňován? Studentka připustila chybu, došlo k záměně. Doplněna by byla biologická dočišťovací nádrž. Mohla byste popsat technologii vertikálních filtrů? Provoz, údržbu, konstrukci? Co znamená zkratka BAT? Studentka objasnila. Jaká jsou rizika nadzemního řešení vertikálních filtrů? Diplomantka připustila možnost promrzání, která by měla být minimalizována podzemním vedení potrubí či izolací objektů. Můžete uvést přibližné náklady na vybudování navržené technologie? Diplomantka představila nákladový odhad a uvedla problematiku vývoje aktuálních cen. Následovaly dotazy členů komise vztažené k bakalářské práci: Ing. Eva Hyánková, Ph.D. U HF máte výšku filtračního materiálu 3 m, proč? Proč nebyl zvolen rákos pro osázení filtrů? Diplomantka zdůvodnila a popsala technologický postup. Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. ČOV bude v místě svahu, jak bude řešena povrchová voda? Nebylo řešeno, pozemek bude zatravněn a byl proveden návrh VOM. Ing. Karel Hrich, Ph.D. Co znamená ohumusování konstrukce u filtrů? Diplomantka uvedla, že zatravnění je určeno pro objekt septiku.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKriška-Dunajský, Michalcs
dc.contributor.authorŠtěpáníková, Alexandracs
dc.contributor.refereePumprlová Němcová, Miroslavacs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:56:37Z
dc.date.available2022-02-08T04:56:37Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráce se zabývá praktickým návrhem přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice. Navrhovaná čistírna odpadních vod má předpokládanou velikost pro 300 EO. Při návrhu byly zohledněny nejmodernější technologie, které jsou dnes dostupné na trhu. Celá diplomová práce byla rozdělena na teoretické rešerši a na praktickou část. Na začátku je důkladně popsáno řešené území a dále navázáno návrhy jednotlivých zařízení. V závěru teoretické části je účinnost přírodní čistírny odpadních vod srovnána s legislativou. Praktická část je tvořena samotným návrhem přírodní kořenové čistírny odpadních vod. Při návrhu byl kladen důraz na použité technologie a samotné prostorové uspořádání jednotlivých objektů vycházející z atypického tvaru řešeného pozemku. Ten je proveden v takovém rozsahu, aby mohl sloužit pro následné použití jako projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.cs
dc.description.abstractThe work deals with the practical design of constructed treatment wetlands for Kurovice. The proposed treatment wetlands have an estimated size of 300 EO. For the design were used the most modern technologies available. The whole diploma thesis is divided into a theoretical search and practical design. At the beginning, there is a description of the target area and is followed by the proposal of individual facilities. In the conclusion of the theoretical part, the efficiency of the constructed treatment wetlands is compared with the legislation. The practical part consists of the design of constructed treatment wetlands. The design was focused on the technologies used and the spatial arrangement of individual buildings based on the atypical shape of the land. The whole proposal is made to such an extent that it can serve for subsequent use as project documentation for land management and building permits.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNÍKOVÁ, A. Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141797cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203686
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřírodní kořenová čistírna odpadních vodcs
dc.subjectVegetační vertikální filtrcs
dc.subjectHorizontální filtrcs
dc.subjectOdpadní vodycs
dc.subjectConstructed treatment wetlanden
dc.subjectVegetation vertical filteren
dc.subjectHorizontal filteren
dc.subjectWastewateren
dc.titleProjekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovicecs
dc.title.alternativeProject of Treatment Wetland for Kurovice Municipalityen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-17:59:44cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141797en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:56:37en
sync.item.modts2022.02.08 04:20:15en
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
7.32 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59155.pdf
Size:
199.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59155.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58930.pdf
Size:
83.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58930.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141797.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141797.html
Collections