Hodnoceni investičního záměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce má za úkol zhodnotit plánovaný investiční záměr společnosti SVOBODA-stavby s.r.o. ve věci zakoupení nového stroje, který má přispět k úspoře finančních nákladů firmy. Práce rozebere základní teoretické poznatky týkající se investičního záměru společnosti, charakterizuje společnost a klasifikuje výslednou účinnost záměru. Na závěr práce zhodnotí záměr společnosti, zdali realizovat zmíněný projekt a vymezí doporučené návrhy na zlepšení.
The task of the bachelor's thesis is to evaluate the planned investment of SVOBODA-stavby s.r.o. in the matter of the purchase of a new machine, which is supposed to contribute to saving the company's financial costs. The thesis analyzes the basic theoretical knowledge regarding the company's investment plan, then characterizes the company and classifies the overall effectiveness of the plan. At the end of the work, it will evaluate the planned investment of the company on the realization of the project and define recommended suggestions for improvement.
Description
Citation
HANDRLA, A. Hodnoceni investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázka oponenta: odpovězena prof. Meluzín: Proč navrhujete expanzi do nových okresů? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO