Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem mojí bakalářské práce je návrh aplikace pro výpočet finanční situace firmy INKAREA s.r.o., kterou jsem si vybral. Program bude vytvořen v intuitivním prostředí MS Excel pomocí jazyku VBA. K výpočtu použiji výkazy z účetnictví za roky 2013–2017, které budou podrobněji analyzovány v praktické části práce. V teoretické části se budu věnovat popsání statistických metod a ukazatelů, stejně tak jako popisu zkoumané firmy. Závěrem chci zhodnotit zdraví firmy a možné návrhy na zlepšení strategie na trhu.
The subject of the thesis is design of an application for calculation of financial situation in the firm INKAREA s.r.o, which I have chosen. The software will be programmed in the intuitive environment of MS Excel with the help of VBA. I will use the reports from the accountancy during the years 2013–2017, which are going to be more analysed in the practical part. The theoretical part will be dedicated to description of statistical methods and indicators as well as introducing the chosen firm. In the end I would like to evaluate the firm´s condition and some possible suggestions for improvement of the strategy on the market.
Description
Citation
KOLÁŘ, J. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Martin Konečný (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - bez dotazů Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. V čem spočívá tak vysoká zadluženost u analyzované společnosti? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO