Plynová tepelná čerpadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem technologie tepelných čerpadel (TČ) a jejich nadstavbou na plynová tepelná čerpadla (GHP). Teoretická část obsahuje úvod, představení technologie tepelných čerpadel, představení technologie plynových tepelných čerpadel poháněných spalovacím motorem na zemní plyn. Práce dále obsahuje porovnání jejich známých principiálních provedení. Ve výpočtové části je provedena detailní bilance energetických toků pro konkrétní provozní podmínky GHP jednotky. Poslední část se věnuje porovnání elektrického a plynového tepelného čerpadla.
This bachelor thesis deals with the description of heat pump technology (HP) and the gas heat pumps extension (GHP). The theoretical part contains an introduction, information of heat pump technology, presentation of gas heat pump technology powered by a natural gas combustion engine. The comparison of the known principal design is involved too. The calculation part deals with detailed balance of energy flows for the specific operating conditions of GHP unit. The last part compares the electrical and gas heat pump.
Description
Citation
KREJSA, P. Plynová tepelná čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO