Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rieter CZ, s.r.o. za roky 2015 až 2018. V teoretické části práce jsou vysvětleny teoretická východiska z oblasti finanční analýzy, která jsou následně aplikována při analýze a zhodnocení stavu podniku v analytické části. Dle zjištěných výsledků z finanční analýzy jsou dále zpracovány vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení situace společnosti.
This bachelor's thesis is focused on assessment of financial situation of the company Rieter CZ, s.r.o. for the years from 2015 to 2018. In theoretical part is explained theoretical background of financial analysis which are then used in the analysis and evolution of the state of company in the analytical part. According to the results of the financial analysis the own proposals leading to the improvement of the financial situation are presented.
Description
Citation
RYBKOVÁ, N. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Křížová - Při návrhu pořízení stroje prostřednictvím finančního leasingu jste uvažovala konkrétní leasingovou společnost? - odpovězeno Ing. Svirák - Při obhajobě jste uvedla, že finanční leasing nezadluží společnost. Jak bylo toto tvrzení myšleno? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO