Bydlení pro bráchu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Mám bráchu s mentálním postižením. Pomalu nastává čas, kdy tzv. vylétne z hnízda. Přestěhuje se od mámy. Otázka ale je, kam se přestěhuje. A co bude celé dny dělat? Kde bude moct pracovat? Bude moct žít život jako většina z nás? Bude moct být užitečný a prospěšný pro společnost? Budou ho lidé vnímat jako toho, komu je potřeba pomáhat, nebo jako někoho, kdo jim něco dává? Architektura dává lidem prostor. Prostor, který je formuje. Má moc lidi spojovat. Může zbourat léta budované bariéry a otevřít nové možnosti. Právě proto věřím, že skrze architekturu mohu nalézt odpovědi na své otázky. Cílem mé práce je zmapovat život dospělého člověka s mentálním postižením a najít způsob, jak ho dokonale zapojit do většinové společnosti. Chci najít způsob, jak z klientů udělat partnery. Vzhledem k tomu, že jsem s člověkem s mentálním postižením žila 15 let svého života, budu vycházet především ze svých osobních zkušeností. Práce bude ušitá na míru mému bráchovi, zároveň však chci, aby měla všeobecný přesah. Budu čerpat z literatury, legislativy a osobních setkání.
I have a brother with a mental disability. The moment when he will move away from his mom‘s house is slowly approaching. The question is: Where will he move? What will he do during the days? Where will he be able to work? Will he be able to live like most of us? Will he be useful and beneficial for society? Will people perceive him as someone who needs help or as someone who has something to offer? Architecture gives space to people. Space that forms them. Space has the power to unite people. It can tear down barriers which have been build during the years. Space can open up new possibilities. That is why I am convinced that I can find answers to my questions through architecture. In my work, I want to map the life of an adult with a mental disability and find a way how to integrate him into the mainstream society fully. I want to find a way how to make partners from clients. Since I have lived with a person with a mental disability for 15 years of my life, I will rely primarily on my personal experience. I tailored the work to my brother, but, at the same time, I want it to have a general outreach. I will draw inspiration from literature, legislation, and personal meetings.
Description
Citation
KROPŠOVÁ, Z. Bydlení pro bráchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Petr Stolín (předseda) Ing. arch. Tomáš Pejpek (člen) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek (člen) Ing. et Ing. Petr Hlavsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Projekt navrhuje bydlení pro bratra – mentálně postiženého, který se osamostatňuje a nebude již více pod přímou péčí a kontrolou rodiny. Analýza problému – směřování k deinstitucionalizaci, zapojení do většinové společnosti, bydlením i třeba prací. Lokalizace projektu – Brno – Lesná oblast okolí vodojemu Holé hory. Studentka provedla analýzu prostředí a využitelných částí zvolených pozemků, navrhla situační řešení. Poté navrhuje chráněné bydlení spojené s běžným bydlením umožňujícím společenskou integraci, dispoziční řešení je řešeno tak, že podporuje komunitní život. Je dotaženo až do detailu - řešení interiéru dle potřeby jeho potenciálního uživatele. Konstrukce a řešení fyzikálních vlastností objektů je navrhováno s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje. Studentka reagovala uspokojivě na dotazy oponenta, jmenovala faktory a aspekty podporující koncept nulové spotřeby (orientace ke světovým stranám a další), ověřila možnosti navrženého urban gardeningu v konkrétním prostředí Lesné, kde je reálný, uvažuje se s ním. V následné diskusi komise konstatováno, že návrh je úměrný, objekt zapadá do zvoleného prostředí, řešení je přiměřené.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO