Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca „Návrh optimalizácie logistiky a skladového hospodárstva“ je zameraná na optimalizáciu procesov dopravy a riadenia zásob, pomocou aplikovania analýzy ABC a nákupu nového vozidla. Hlavným cieľom práce je zlepšenie procesu z finančného a časového hľadiska. Prvá kapitola obsahuje teoretické znalosti z oblasti logistiky, dopravy a riadenia zásob, ktoré budú využité pri analyzovaní súčasného stavu a následnom návrhu zlepšenia slabých stránok týchto procesov.
The Bachelor thesis „The proposal for optimalization of logistics and warehousing“ aims to optimize supply and transportation process, while using ABC analysis and procurement of a new vehicle. The main objective of this thesis is to improve the process from a financial and time efficiency perspective. First chapter contains theoretical knowledge of logistics, transport and warehouse management, that will be used to analyze the current situation and subsequently propose improvements to the waknesses of these processes.
Description
Citation
VALENTA, M. Návrh optimalizace logistiky a skladového hospodářství v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - nejsou doc. Chladil - Firma, kde jste zpracovával BP je česká nebo slovenská? - odpovězeno Ing. Bartošek - Jaké bylo optimalizační kritérium ve firmě při tvorbě BP? - odpovězeno Ing. Bartošek - Dokážete kvantifikovat změnu pojistné zásoby oproti současnému stavu? - odpovězeno Ing. Veselý - Máte poznatky o logistice betonové směsi? Ví firma, k jakému zákazníkovi posílá konkrétní šarži betonu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO