Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na korekci lokalizačních dat vzhledem k umístění snímačů na robotu. Dále řeší přepočet mezi souřadnicovými systémy WGS-84, ETRS-89 a lokálními souřadnicemi. Pro lokalizační data jsou navrženy vhodné chybové charakteristiky a jejich transformace. Tyto body byly implementovány do knihovny v jazyce C# jako jednotlivé třídy pro snímače polohy a snímače orientace. Třídy byly vytvořeny nejprve pro jednoosé senzory, z nichž jsou následně odvozeny třídy víceosých senzorů. Implementace byla ověřena na experimentu s robotem envMap. Výsledky experimentu ukazují, že korekce je implementována správně a je možné jí dále využít. Chybové charakteristiky uvedené v práci charakterizují nejistotu měření lokalizačních dat a je možné je využít v dalším zpracování.
This work is focused on correction of localization data, relative to them location of the sensor on robot. Also solves the conversion between coordinate systems WGS-84, ETRS-89 and local coordinate system. For localization data are designed error characteristics and thier transformation.These points have been implemented in C# as individual classes for position sensors and sensors orientation. Classes were firstly developer for single-axis sensors and they are base for multi-axis sensors. The implementation has been verified in the experiment with the robot envMap. Experiment results show that the correction is implemented properly and can be further used. Error characteristics listed in the work characterize the measurement uncertainty of location data and can be used in further processing.
Description
Citation
NÁVARA, M. Zpracování lokalizačních dat a jejich přesnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student neobhájil bakalářskou práci z důvodu nesplnění některých bodů zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO