Implementace e-learningového systému v organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr, konfiguraci a implementaci e-learningového systému s ohledem na jeho výkon, spolehlivost a funkce, což vede ke zjednodušení a zkvalitnění procesu učení a vzdělávání v organizaci oproti tradičnímu vzdělávacímu procesu. Výsledkem by měl být e-learningový systém šetřící nejen pěněžní, ale i lidské zdroje.
The bachelor thesis is focused on choosing, configuring and implementing an e-learning system, considering its performance, reliability and functions which leads to a simplier and an overall enhanced learning and educational process, opposed to the traditional one. The result should be an e-learning system saving not only financial resources but also human ones.
Description
Citation
KAŠPÁREK, D. Implementace e-learningového systému v organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky oponenta - Ing. Aleš Chrást: V bakalářské práci byla zmíněna náhrada starších aktivních síťových prvků prvky od výrobce CICSO. Jaké výrobky této firmy byste doporučil? - zodpovězeno Jak byste konkrétně řešil zapojení rodičů? (kontrola známek, docházky a práce v hodinách, možnost přímé komunikace s vyučujícím skrze Moodle) - zodpovězeno Jak byste řešil potřebu izolace e-learningu od školního IS, tedy jejich nezávislost? - zodpovězeno Otázky vedoucího - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: nejsou Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Zkoumal jste, zda navrhovaná síť zvládne předpokládané zatížení? - zodpovězeno doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.: V čemu je v bakalářské práci abstrakt? Pro koho je určen? - zodpovězeno Ing. František Milichovský, Ph.D.: Analyzoval jste okolí svého projektu - např. pomocí SLEPT? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO