Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce spojitého optického signálu o~frekvencích blížících se 100 MHz. Teoretická část práce popisuje princip funkce základních typů fotodiod a jejich parametry včetně náhradního schématu a parazitních vlastností. Dále se zabývá výběrem vhodného zapojení a vhodných prvků tohoto zapojení, zejména fotodiody a operačního zesilovače. V~praktické části proběhne simulace zapojení v~softwaru Tina-TI a pokusné měření vybraných fotodiod. Poté jsou navrženy desky plošných spojů a jejich výroba, osazení a následné testování a ladění pro dosažení optimálních parametrů.
This bachelor's thesis analyzes the problem of a detection of analog optical signals on frequencies nearing 100 MHz. The theoretical part describes a principle of the basic photodiode types and their parameters including their equivalent circuit and parasitic characteristics. Next we discuss the ideal circuit selection and its components, especially the photodiode and operational amplifier. In the practical part we simulate the circuit in the software Tina-TI and measure chosen photodiodes. After that, real circuit boards are designed, constructed, soldered, tested and adjusted to achieve the best performance possible.
Description
Citation
ŽÁDNÍK, J. Rychlý optický přijímač pro měřicí aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen) Ing. Elena Cocherová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO