Procesní kapaliny pro obrábění a způsoby jejich přívodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce popisuje rozdělení procesních kapalin a jejich přívod pro základní druhy obrábění. Jejím cílem je rozebrat metody přívodu procesní kapaliny a posoudit vliv různých přívodů procesní kapaliny na trvanlivost nástroje.
This work deals with the distribution of processing liquids and their supply to basic metalwork types. It`s goal is to consider the methods of supply of processing liquids and to evaluate the impact of different supplies of these processing liquids on the device durability.
Description
Citation
MOLNÁR, A. Procesní kapaliny pro obrábění a způsoby jejich přívodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Řehoř, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO