Aplikace na platformě Android určená k identifikaci zařízení IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
The bachelor thesis focuses on a problem of detecting and identifying devices on a localnetwork. An overview of available tools for detecting devices on the local network ispresented in this thesis. The tools that are found are compared with each other. Theimplementation part provides a summary of possible approaches to detection of deviceson the local network. The conclusion is devoted to the comparison of own applicationand the most suitable candidate for commercial use.
Scanner, network, device, Android, application
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Aplikace na platformě Android určená k identifikaci zařízení IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Petr Jedlička (člen) JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zukal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky: 1. V případě analýzy konzolových nástrojů Dmitry a MASSCAN zmiňujete následující odůvodnění jejich nefunkčnosti, cituji: „Nástroj jsem nebyl schopen zprovoznit kvůli novějším verzím používaných knihoven.“ V textu jsem dočetl, že jste při analýze používal operační systém Linux s distribucí Fedora 33. Co konkrétně Vám bránilo použit jinou verzi operačního systému Linux (např. Kali Linux), kde by zmiňované nástroje šlo zprovoznit a řádně otestovat? 2. Jaké komplikace vznikly při otestování nástroje Nikto2 a Scapy? Jakým způsobem jste je zkoušel vyřešit? 3. Z jakého důvodu v textu práce opomíjíte další bezdrátové technologie, které lze použit k detekci zařízení IoT (např. Bluetooth)? Existují například aplikace BluetoothCL, BluetoothView, které lze použit k obohacení výsledků skenování. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO