Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku výpočtu analytických vztahů potřebných na definování tepelných odporů žebrovaných chladičů. Nejprve je popsáno, jak probíhá teplota při různých okrajových podmínkách na konci žebra. Poté popisuje mechanismy přestupu tepla, výpočty tepelných odporů obzvlášť u přirozené a nucené konvekce. Pro ověření jsou provedeny porovnání mezi výpočty pomocí analytických vztahů obsaženy v programu Matlab a výsledky z praktického měření.
This bachelor's thesis is focused on the problem with analytical calculations needed to define thermal resistance of finned heat sinks. First it describes how temperature proceeds at different boundary conditions at fin tip. Than it describes different mechanisms of heat transfer, equlation of heat resistance especially of natural and forced convection. To verify the results there is comparison between analytical equlations written in Matlab program and measuring results.
Description
Citation
KYANKA, R. Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Mgr. Petr Kloc, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-08-24
Defence
Student prezentoval závěrečnou práci na téma Výpočet tepelného odporu žebrovaného chladiče. Popsal postup návrhu a výpočtu chladiče. Popsal jednotlivé parametry výpočtu. Prezentoval jednotlivé typy přestupu tepla. Popsal nucenou konvekci. Na otázky oponenta student odpověděl. Student popsal provedené měření. Se zaváháním odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO