Návrh motivačního systému v malé firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti managementu. Analytická část, která navazuje na teoretickou, uvádí teoretické poznatky do praxe a provádí potřebné analýzy a metody. Poslední, návrhová část, nabízí návrhy pro zvýšení motivace zaměstnanců, zvýšení jejich spokojenosti a vede tím i tedy k vyšší pracovitosti.
The goal of the bachelor thesis is to design a motivation system for a small construction company, which was founded 20 years ago and still has not any motivation system. The theoretical part of the thesis is focused on theoretical staff in area of management. The analytical part, which continues with theoretical part, makes theory into the reality and makes needed analysis and methods. The last part, the designing one, offers proposes for increasing motivation of employees, increasing their happiness and leads to their higher performance.
Description
Citation
ROHLENA, J. Návrh motivačního systému v malé firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Jakuba (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Jakuba - Nepěněžní formy motivace zaměstnanců, zavedení opatření vedoucí k vyšší informovanosti zaměstnanců - odpovězeno Otázka: prof. Režňáková - Využití Ishikawova diagramu, Vysledky dotazníkového šetření ve vztahu k motivačnímu sy\stému podniku, možnost realizace zakázek, výběr pracovníků - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO