Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tématem diplomové práce je Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR. Obsahuje analýzu současného stavu legislativních požadavků k získávání odborné způsobilosti řidičů v České republice a v sousedních státech a srovnání vybraných specifik dané problematiky. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byla provedena analýza dopravní nehodovosti v České republice a srovnání základních ukazatelů nehodovosti se sousedními státy. Na základě analýzy současného stavu pak praktická část obsahuje dotazníkový průzkum a vlastní návrhy na opatření pro zvyšování bezpečnosti v silniční dopravě.
The theme of this master’s thesis is The Issue of the Competence of Drivers of Motor Vehicles to Drive on the Roads of the Czech Republic. It includes an analysis of the current state legislative requirements for obtaining professional qualifications of drivers in the Czech Republic and in neighboring states and comparison of selected specifics of the issue. An analysis was made of traffic accidents in the Czech Republic and comparison of basic indicators of accidents with neighboring states. Based on the analysis of the current state, then the practical part includes a questionnaire survey and suggestion of measures for improving road safety.
Description
Citation
CHODUROVÁ, Z. Problematika odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel k provozu na pozemních komunikacích ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO