Konstrukční návrh výměníku tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provést řešení výměníku tepla, který bude součástí kogeneračního systému bioplynové stanice. Tato práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá pouze známými průmyslovými typy výměníků tepla, jejich provozem a údržbou. V práci nebude řešena problematika přenosu a výměny tepla, neboť tepelně-hydraulický výpočet byl předmětem zadání. V druhé části je pak samotný konstrukční návrh řešení výměníku dle zadaných parametrů, kontrolní výpočet tlakových částí výměníku dle ČSN EN 13445-3 a MKP výpočet jedné z kritických částí výměníku. Součástí diplomové práce je i návrhová výkresová dokumentace výměníku tepla.
The aim of this bachelor thesis is to design a heat exchanger which will be part biogas cogeneration system. This work will be divided into two parts. The first part deals only with the known types of industrial heat exchangers, operation and maintenance. The work is not addressed the issue of transfer and exchange of heat because the thermal-hydraulic calculation was the subject of enter. In the second part is design solution heat exchanger according to given parameters controlling, the calculation of pressure parts of the heat exchanger according to ČSN EN 13445-3 and FEM calculation of the critical parts of a heat exchanger. The thesis is also the drawings forms of the heat exchanger.
Description
Citation
NOVÁČEK, F. Konstrukční návrh výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO