Elektronický kompas

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce představuje obecný přehled pojmů z oblasti elektronické navigace. Blíže se zaměřuje na použití AMR snímače spolu s MEMS akcelerometrem v kompaktním navigačním systému. Rovněž je věnována pozornost popisu a kalibraci odchylek, kterém se mohou v navrženém systému vyskytnout.
The article introduces a general survey of concepts in electronic navigation. It is focused especially on the use of AMR sensor along with MEMS accelerometer as a compact navigation system. The article also deals with calibration of errors, which can occur in this system.
Description
Citation
VOMELA, M. Elektronický kompas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a uspokojivě odpověděl na otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO