Studie podmínek tenisových aktivit v Hradci Králové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studií podmínek provozování tenisových aktivit se zaměřením na děti a mládež v Hradci Králové. V teoretických východiscích jsou vysvětleny základní pojmy zabývající se pohybem a zdravím, managementem a metodami zpracování práce. V analýze byl řešen a zmapován podíl zájmových kroužků sportovního zaměření na základních školách v Hradci Králové a situace ohledně možnosti pronájmu tenisových dvorců a nabídka tenisových kurzů pro děti v konkurenčním prostředí. Na základě výsledků ankety respondentů ve školním věku byl proveden návrh na zřízení tenisového kroužku na škole včetně cenové kalkulace.
Bachelor Thesis deals with a study of conditions of tennis activities for children and youth in Hradec Králové. Key expressions on health, management and methods applied in thesis are described in the theoretical part of the paper. Sport hobby groups and current situation of a competitive environment are solved and consequently mapped in the analysis. A concept for a tennis hobby group and its calculation was created on the basis of findings gained from the survey which was run with respondents from primary school in Hradec Králové.
Description
Citation
MUNZAR, V. Studie podmínek tenisových aktivit v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Otázky od vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky od oponenta práce: Jak budete řešit případnou spolupráci nově vzniklého tenisového klubu s radou města, případně jak vyřešíte legislativní otázky a otázky finanční podpory? Odpovězeno Ostatní otázky: Ing. Ptáček: Jaký je rozdíl mezi fixními a variabilními náklady? Odpovězeno prof. Koráb: Jak charakterizujete metodu monitoringu? Částečně odpovězeno prof. Koráb: Jaké další metody výzkumu jste v práci použil? Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO