Simulace magnetického obvodu magnetoreologické spojky metodou konečných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalaráska práca sa zaoberá analýzou magnetického poľa magnetoreologickej (MR) spojky a využitím zistených poznatkov. Prvá časť práce je spracovaná ako rešerše, potrebná pre riešenie daného problému. Nasleduje časť, v ktorej je vytváraný model MR spojky. Jeho magnetické pole, vypočítane programom využívajúcim metódu konečných prkov (MKP), sa zhoduje s reálne namerenými výsledkami. Posledná časť práce je odľahčenie MR spojky, s ohľadom na existujúci model jej magnetického poľa.
This bachelor’s thesis analyses magnetic field of a magnetorheological (MR) clutch and works with knowledge of these findings. The first part is treated as a backround research required to solve the thesis. Following section is making a model of MR clutch. Its magnetic field, calculated in the program that use the finite element method (FEM), matches with actual measured results. The last part of the work is lightening the MR clutch, with a respect of the existing magnetic field model.
Description
Citation
DLUGOŠ, J. Simulace magnetického obvodu magnetoreologické spojky metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Zimmerman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO