Vytvoření interaktivních apletů pro podporu výuky zpracování obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením aplikací pro podporu výuky počítačové grafiky. Cílem práce je vytvořit jednoduché aplikace, které budou názorně ukazovat jak jednotlivé metody fungují. Jsou zde implementovány metody konvoluce pro filtrování obrazů, dithering zabývající se distribucí chyby, bitové roviny, které zobrazují jednotlivé bitové roviny obrazu, gama korekce pro zesvětlení či ztmavení obrazu a procedurální textury. Všechny tyto metody jsou vytvořeny formou Java appletů.
This thesis deals with the creation of applications for support of education computer graphics. The aim is to create a simple application which will show the functioning of the various methods. I implemented convolution methods for image filtering, dithering engaged in the distribution errors, bit planes that show each bit plane image, gamma correction to lighten or darken the image and procedural textures. All these methods are created in the form of Java applets.
Description
Citation
KŘIVÁNEK, J. Vytvoření interaktivních apletů pro podporu výuky zpracování obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Existují i nějaké jiné vztahy pro převod obrazu z prostoru RGB do šedotónového obrazu než je vztah 1.5? Proč se definují filtry ve frekvenční oblasti? Jakou spojitost má konvoluce s Fourierovou transformací?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO