Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
This bachelor’s thesis focuses on problematics associated with data backup and data storages. It is divided into several parts where it deals with theoretical basis, analyses of current state and the design of own solution.
Description
Citation
BOHÁČEK, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Otázky komise: Ing. Lukáš Novák, Ph.D.: Jaké jsou náklady na datové centrum a zvažoval jste i jiná řešení? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO