Podnikatelský záměr pro založení malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, rozdělení podniků dle právních forem v České republice a marketingových analýz. Druhá část je pak věnována marketingovým analýzám. V praktické části je vytvořen samotný podnikatelský plán.
The bachelor thesis deals with the processing of a business plan for Establishment of the Small Company with a focus on the production of excessive footwear. In the theoretical part it defines the basic concepts relating to the business, business plan, distribution of enterprises by legal form of the Czech Republic and marketing analyses. The second part is devoted to marketing analysis. In the practical part, the actual business plan is created.
Description
Citation
HRAZDÍROVÁ, N. Podnikatelský záměr pro založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázka vedoucího práce – zodpovězeno Otázka oponenta – zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Volila byste tento podnik jako rodinný? - zodpovězeno - Vidíte tento obor jako perspektivní? - zodpovězeno - Máte obavu ze vzniku odborů v rámci firmy? - zodpovězeno doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. - Vysvětlete zařazení "chod provozovny a dílny" do VZZ. - zodpovězeno - Jak se ve vaší práci projeví změna občanského zakoníku? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO