Řízení spotřeby v systémech s OZE pro maximalizaci zeleného bonusu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia vlastnej spotreby v systémoch s rozptýlenou výrobou prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie. Vlastnú spotrebu môžeme definovať ako množstvo vyprodukovanej elektrickej energie spotrebovanej priamo v mieste výroby, pričom jej zvýšenie je možné dosiahnuť akumuláciou elektrickej energie alebo riadením spotreby objektu prostredníctvom vhodného ovládania a regulácie spotrebičov a zariadení používaných v domácnostiach. Práca obsahuje kategorizáciu spotrebičov z hľadiska potenciálu pre riadenie spotreby a popis a návrh konceptu domácich riadiacich systémov.
This bachelor´s thesis deals with self-consumption management in renewable distributed generation systems. Self-consumption can be defined as the share of the total produced electricity directly consumed by the system owner. Its increase can be achieved by the accumulation of electrical energy or load management, also called demand side management (DSM) through a suitable control and regulation of households appliances and equimpents. The work includes the categorization of appliances in terms of the potential for demand side management and a description and design a concept of domestic load management systems.
Description
Citation
FAKTOR, R. Řízení spotřeby v systémech s OZE pro maximalizaci zeleného bonusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Řízení spotřeby v systémech s OZE pro maximalizaci zeleného bonusu. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce. Doplňující otázky položil docent Matoušek a Ing. Radil. Student na otázky odpověděl, včetně zdůvodnění.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO