Vývoj táborových kamen

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Pro tepelnou úpravu pokrmů na stanových letních táborech bez stálého zařízení je využíváno množství svépomocí postavených zařízení, obvykle však jsou designovány pouze na základě různé míry zkušenosti bez jakýchkoli tepelných výpočtů. Práce rozebírá návrh táborového sporáku na tuhá paliva z hlediska stechiometrie spalování, výměny tepla a tlakové ztráty a diskutuje nad jednotlivými prvky které by zařízení mohli optimalizovat. Obsahuje též krátkou rešerši různých typů sporáků na tuhá paliva rozšířených ve světě.
Many self-designed solid fuel stoves are used for the purpose of cooking during summer camps. These stoves are often build only using personal experience without any kind of mathematical basis. This thesis analyzes such a stove from the perspective of combustion characteristics, heat exchange and pressure drop. It also discusses possible ways to optimize such a stove. Thesis also includes a short summary of few different biomass cookstoves.
Description
Citation
STRMISKA, P. Vývoj táborových kamen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
Ing. Petr Kracík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Hana Lisá, Ph.D. (člen) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Student zodpověděl otázky oponenta. V průbehu rozpravy padly následující otázky: Jak určíme množství tepla potřebné pro ohřev vody na vaření. Definujte pojmy pyrolýza a splyňovaní. Byl u kamen uvažovám ventilátor pro vzduch. Dotazy byly zodpovězeny částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO