Moderní ochrany distribuovaných zdrojů elektrické energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá popisom hlavných problémov súvisiacich s ochranným systémom distribuovaných zdrojov elektrickej energie (DER) a navrhuje možné riešenia týchto problémov. Ďalej je zameraná na zber informácií a popis nových funkčných princípov ochrán používaných na chránenie distribučnej sústavy pred spätnými vplyvmi DER. Cieľom práce je popis funkčných princípov ochrán, ktoré nie sú bežne používané v distribučných sústavách Českej republiky. Súčasťou tejto práce sú schémy funkčných blokov ochrán, ktoré majú pomôcť pri ich nastavovaní alebo projektovaní.
The aim of this thesis is to describe distributed energy resources (DER) protection system’s main problems and to suggests their possible solutions. The second part is focused on collecting information and description of the new functional principles of protection devices used for protecting distribution network against backwards influences from the DER. The purpose of the thesis is the description of functional principles of the protection devices that are not commonly used in the distribution networks of the Czech Republic. In addition, the schemes of functional blocks of the protection devices that help to configure or project them are also part of this thesis.
Description
Citation
BUČKO, O. Moderní ochrany distribuovaných zdrojů elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací na téma: Moderní ochrany distribuovaných zdrojů elektrické energie. Vedoucí práce Ing. Topolánek, Ph.D. přečetl posudky vedoucího i oponenta Ing. Kopičky. Student odpověděl na otázky oponenta práce. Doplňující otázku položil předseda komise doc. Drápela na příspěvek střídačů do poruchových proudů. Student odpověděl s pomocí tazatele na otázku. Ing. Holoubek položil otázku: jak dojde k odstranění poruchy při fci. opětného zapnutí. Student s pomocí komise popsal postup zafungování ochrany a opětovného zapnutí. Ing. Modlitba, CSc. zdůraznil problém využití americké literatury v práci, která používá 60 Hz. Student objasnil, jak tuto záležitost zohledňoval při vyhodnocování práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO