Návrh na rozšíření investičního portfolia hedgeového fondu fondů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem titulů pro rozšíření portfolia investičního hedgeového fondu fondů. V teoretické části se zaobírá vymezením kolektivního investování, popisem hedgeových fondů a fondů typu mutual funds. Následně je vymezen konkrétní investiční fond a požadavky jeho managmentu na doplnění portfolia. V dalších částech je proveden primární výběr titulů pro rozšíření portfolia, které jsou následně analyzovány a porovnány. Na základě těchto závěrů je nakonec zformulováno investiční doporučení.
This bachelor’s thesis is focused on selection of titles for expansion of investment hedge fund of funds. The theoretical part describes mutual investing, hedge funds and mutual funds. In the second part of the thesis the concrete hedge fund of funds has been described. It also includes the requirements of its management for expanding the portfolio. The third part contains of the primary selection of titles for portfolio expansion. These titles were analyzed and compared in the following part. In the last section of the thesis the recommendations for expanding the portfolio of the hedge fund of funds have been made, based on the results of analysis and comparation of the titles.
Description
Citation
CMÍRAL, M. Návrh na rozšíření investičního portfolia hedgeového fondu fondů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - nejsou Doc. Bartes - Použil byste stejný postup k doporučení i v případě investora, který je vysoce averzní k riziku? - Plně zodpovězeno Ing. Ptáček - Jak rozdílná je poplatková politika obdobných fondů českých a Vámi analyzovaných amerických? - Plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO