Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu těchto paliv a jejich účinnost při pohonu automobilů se spalovacím motorem oproti elektrickému automobilu.
This essay analysis problems of photovoltaic power plant operation and production of elektricity from biofuels. It also compares energy yields from different types of biofuels with yields of energy from solar panel.The essay also evaluates consumption of these fuels and efficiency of powering cars with combustion engine against electrical car.
Description
Citation
PLÁŠEK, T. Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Z jakého důvodu nebylo provedeno porovnání jednotlivých zdrojů (biopaliva, solární panel)? Jaký je dle Vás roční výnos ze solárních panelů? Jaké jsou rozměry solární elektrárny v Jaroslavicích v hektarech? Data výnosů byly vzaty statistický za loňský rok, jaký je výnos v průměru za 10 let? Kolik energie lze získat z bioethanolu z 1 ha řepy za předpokladu, že se zpracuje veškerá surovina? Z jakých literárních zdrojů byla převzata data pro bakalářskou práci?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO