Návrh změn systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje systému odměňování zaměstnanců v organizaci ABC a.s. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se tématu odměňování, na základě těchto poznatků je pak v druhé části práce analyzován stávající systém odměňování společnosti. Poslední část práce obsahuje návrhy na zlepšení tohoto systému.
This bachelor thesis focuses on the employee remuneration system in the company ABC a.s. First, theoretical knowledge about the remuneration systems in companies is stated. Based on this information, the analysis of the concrete remuneration system in the company ABC a.s. is made in the second part. Final part of this thesis contains the proposal of a new remuneration system in this company, which is built on the analyzed data.
Description
Citation
JANEČKOVÁ, V. Návrh změn systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Ing. Helena Hanušová, CSc. Na str. 96 píšete že vznikají oportunitní náklady, vysvětlete. částečně odpovězeno Ing. Nina Bočková, PhD. Jaká je výše odvodů za zaměstnance? odpovězeno Proč zhodnocení spokojenosti u zkoumaných zaměstnanců je uváděno pouze slovní? odpovězeno Obchodním zaměstnancům se bude mzda zvyšovat i přes inflaci? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO