Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úkolem této bakalářské práce bylo vytvoření simulace zkratové zkušebny, která je součástí UVEE. Zkratová zkušebna je komplexní zařízení, které obsahuje několik typů elektrických strojů a zařízení, které jsou zapojeny do jednoho okruhu. V rámci bakalářské práce jsme se seznámili se zapojením zkratové zkušebny a v Matlabu v jeho toolboxu Simscape Power Systems jsme provedli jednoduchou simulaci.
The task of this bachelor thesis was to create a short-circuit simulation test room. This short-circuit simulation test room is part of UVEE. Short-circuit test room is a complex device, which contains several types of electric machines and equipments involved in one circuit. We got to know with the involvement of short-circuit test room. And we conducted a simple simulation in Matlab toolbox Simscape Power Systems.
Description
Citation
VYKOUKAL, T. Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci na téma „Simulace zkratových zkoušek ve zkratové zkušebně“. Velká část prezentace byla věnována představení zkratové zkušebny na UVEE. Prezentace nebyla na dobré grafické úrovni, vyskytovaly se v ní pouze vložené obrázky bez doprovodného textu, díky čemuž byl student nucen dopomáhat si externím připraveným textem. Student nevyužil potenciál samotné prezentace jako takové. Některé otázky oponenta byly zodpovězeny se značnou nápovědou. V navazující diskuzi student reagoval nejistě, z položených otázek nebylo zřejmé, že student má detailní přehled o svém vlastní modelu, například nevěděl, zda jeho model implementuje tlumící vinutí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO