Měření průrazu pevných a kapalných dielektrik

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zaměřuje na teoretický popis vzniku elektrického průrazu v pevných a kapalných dielektrických materiálech a následně na samotné měření. Kromě popsání normovaného postupu při měření elektrického průrazu, či průrazného napětí dielektrických materiálů, práce také popisuje nejdůležitější parametry a okolnosti, které a jak ovlivňují elektrickou pevnost materiálů. Součástí práce jsou také návrhy elektrodových systémů a zkušebních komor pro měření pevných a kapalných dielektrik.
This thesis aims to theoretically describe the formation of electric breakdown in solid and liquid dielectric materials and subsequently focuses on the measuring itself. In addition to describing the standardized procedure of electrical breakdown or breakdown voltage of dielectric materials, this paper also focuses on the most important parameters and conditions that affect the electric strength of materials. This thesis also includes designs of electrode systems and test chambers for measuring solid and liquid dielectrics.
Description
Citation
RYŠAVÝ, T. Měření průrazu pevných a kapalných dielektrik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Předsedkyně komise doc. Orságová vyzvala studenta k obhajobě své bakalářské práce a student zkušební komisi seznámil s dosaženými výsledky. Student vylíčil detaily průběhu měření v praktické části. Vedoucí práce Ing. Krbal na vyzvání předsedkyně komise přečetl posudek vedoucího. Poté Ing. Pelikán přečetl oponentský posudek a položil studentovi doplňující dotaz. Student na otázku správně odpověděl s využitím grafického podkladu v prezentaci. Předsedkyně vyzvala členy komise k diskuzi. Doplňující otázku položil Ing. Krbal ohledně technického detailu navrženého experimentu. Student vysvětlil svůj postup. Další otázky položil prof. Drápela ohledně použité terminologie a technického detailu návrhu. Student reagoval dle kontextu své práce a s pomocí vedoucího práce na otázku odpověděl. Předsedkyně komise uzavřela diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO