Návrh počítačové sítě společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti. První kapitola pojednává o teoretických východiskách práce, která jsou potřebná znát pro vytvoření síťového návrhu. Druhá kapitola obsahuje analýzu současného stavu, která slouží jako podklad pro vlastní návrh řešení, což je i poslední kapitola bakalářské práce. Tato kapitola také obsahuje ekonomické zhodnocení celého síťového návrhu.
This bachelor thesis deals with computer network design in a company. The first chapter is about the theoretical concepts important for designing a computer network. The second chapter contains the analysis of a current status, which serves as a foundation for my own design solution, which is also the last chapter of this bachelor thesis. The last chapter also includes economic evaluation of the whole network design.
Description
Citation
NOVÁK, P. Návrh počítačové sítě společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. Co to je topologie hvězda? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO