Kontrapunkt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Propojení hudby s architekturou se v historii věnovala spousta osobností. Každý k této problematice přistupuje jinak. Někdo skrze své pocity, jiní pomocí exaktních metod nebo jiných přepisů. Moje cesta vedla přes mnoho formálních analýz až k vytvoření vlastní metody komponování architektury z jistých hudebních paternů skladby. Základem návrhu opery na břehu Vltavy v Praze je symfonická báseň Bedřicha Smetany – Vltava. Její tóny ladně plynou jako řeka, od jemných linek příčných fléten až ke hřmotu celého orchestru. Právě tato dějová linka mi byla předlohou pro návrh, ve kterém náplavka postupně graduje až do prostorů sálu. Ten se mimo jiné může také měnit v průběhu dne na sál pro užití filharmonie, na což reaguje právě název Kontrapunkt – neboli dvě hudební linky hrané zároveň ale fungující i samostatně.
The connection between music and architecture was a field of many people all over the world throughout history. Attitude is different in every single way. Someone feels music in architecture through the feelings someone uses exact methods. My way led through the many formal analysis to design my own composing method on the basis of music patterns. The idea for designing my opera house in the capital Prague on the bank of the Vltava river was a symphonic poem written by Bedřich Smetana – Vltava. The tones of the music flow gracefully like a river, from the soft lines of flutes to the orchestra pother. And this is the story of the template for my design, where the river bank escalates to the opera theatre. And this space of opera is curious in some way. It can be changed between performances from opera to the Philharmonie purpose.
Description
Citation
BUČKOVÁ, A. Kontrapunkt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Prof. Dr. Henri Hubertus Achten (předseda) Klarisa Kyselková (místopředseda) prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek (člen) Mag. arch. Ing. arch. Saman Saffarian (člen) Ing. arch. Ing. Rudolf Müller (člen) Ing. arch. Ing. Jan Vrbka (člen)
Date of acceptance
Defence
Studentka odprezentovala diplomovou práci. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka uspokojivě zodpověděla otázky oponenta. Diskuze – materiálnost, důvod zvolení výchozí skladby, odlišnost jednotlivých struktur, zpětná implementace budov do hudby, propustnost a soukromí jednotlivých obálek budovy. Studentka práce obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO