Zabezpečení komunikace vestavěného systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a analýzu protokolu pro zajištění zabezpečené komunikace s využitím hardwarového akcelerátoru. Protokol bude navržen s ohledem na nízkou spotřebu a malý výpočetní výkon použitého mikrokontroléru. Při návrhu bude zohledněna možnost využití asymetrické kryptografie.
Bachelor’s thesis focuses on a design and analysis of protocol to provide secure communication using a hardware accelerator. The protocol will be designed with low power consumption and small computing power of a microcontroller. Asymetric cryptography will be taken into account in the design.
Description
Citation
RÁCEK, L. Zabezpečení komunikace vestavěného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Vladimír Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Bylo s vedoucím práce dohodnuto, že bude realizována pouze hašovací funkce? Jak je pomocí SHA realizována domluva klíčů aniž by bylo nutné znát klíče mezi komunikujícími strany předem? Proč nebyla například provedena realizace algoritmu ECDH, když akcelerátor podporuje výpočty na eliptických křivkách? Jak byla provedena energetická analýza navrženého řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO