Podpora prodeje a reklama minipivovaru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací společnosti Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. se zaměřením na oblast podpory prodeje a reklamy. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingové komunikaci a komunikačním mixu. Praktická část analyzuje vybranou společnost, současný stav a jeho vyhodnocení. Závěrečná část vychází z provedených analýz a poskytuje doporučení a návrhy na zlepšení současné marketingové strategie společnosti.
The bachelor thesis aims on the marketing communication of Brněnská pivovarnická společnost s.r.o. focusing on sales promotion and advertising. The theoretical part deals with marketing, marketing communication and communication mix. Practical part analyzes the selected company, the current status and its evaluation. Final part is based on the executed analyzes and provides recommendations and suggestions to improve company´s marketing strategy.
Description
Citation
KRÁLOVÁ, K. Podpora prodeje a reklama minipivovaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
Otázka vedoucího práce: 1) Který z Vašich návrhů považujete za klíčový pro zvýšení povědomí o produktech analyzované značky? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Jaká rizika jsou spojená s implementací uvedených návrhů? - Odpovězeno Ph.D. Smolíková: Jak je definovaná cílová skupina zákazníků? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Myslíte si, že cílení pivovaru je v souladu s chutí piva (spíše hořké pivo)? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Jak jste definovala konkurenci? - Odpovězeno Ph.D. Poláček: Jak bydou definovány náklady? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO