Experimentální softwarový hudební nástroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je návrh a následné vytvoření syntetizéru kombinujícího aditivní a subtraktivní syntézu v programu Max/MSP. Syntetizér se bude vyznačovat vysokou variabilitou práce s amplitudovými obálkami, nízkofrekvenčními oscilátory (LFO), možností mikrointervalového ladění a neharmonického spektra. Dále bude mít oscilátor možnost nastavení parametrů na základě textového vstupu.
The goal of this document is a design and realization of a synthesizer combining additive and subtractive synthesis in Max/MSP. The synthesizer will distinguish itself from others with its high variability of amplitude envelopes, low frequency oscillators (LFO) and an option of micro interval tuning and inharmonious spectrum. There will also be an option to setup the parameters by typing a text string.
Description
Citation
KONEČNÝ, D. Experimentální softwarový hudební nástroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Špiřík (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Můžete demonstrovat funkcionalitu aplikace? V čem spatřujete výhody a přednosti řešení syntezátoru oproti existujícímu software? Pro jaké použití je dle vašeho názoru nástroj vhodný a jaké jsou jeho zvukové přednosti a zároveň i nutné slabiny? -student na otázky odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO