Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce bylo vytvořit literární rešerši v oblasti rekuperace kinetické energie při brzdění a následném rozjezdu vozidel. První část je věnována rozdělení a vhodnost použití metod rekuperace energie. Druhá část práce vysvětluje princip a použití metod elektrické, mechanicko-elektrické a mechanické využívaných pro osobní automobily. Třetí část je o metodách hydraulických používaných u vozidel na svoz komunálního odpadu a vysokozdvižných vozíků.
Objective of this bachelor´s thesis was to create literary background research in area of kinetic energy recovery systems during braking and subsequent start of vehicles. The first part is dedicated to splittage and suitability of using methods of kinetic energy recovery. The second part of this thesis is explains principle and using electrical, mechanical-elctric and mechanical methods for cars. The third part is about principal and using hydraulic methods for refuse truck and forklifts.
Description
Citation
VODÁK, M. Rekuperace energie při brzdění a rozjezdu vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO