Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude podkladem pro rozvoj společnosti Jemnická Stavba, a.s. Práce je tvořena ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o obecné charakteristice podnikatelského záměru. Praktická část obsahuje zhodnocení vnitřního a vnějšího stavu společnosti a následný návrh řešení. Cílem mé bakalářské práce je zpracování kvalitního podnikatelského záměru a ověření, zda je tento projekt realizovatelný.
The subject of this bachelor thesis is to create a real business plan which will be the basis for the development of Jemnická Stavba, a.s. company. The project is made up of two parts, theoretical and practical. The practical part includes evaluation of the internal and external situation of the company and the subsequent proposal for a solution. The aim of my bachelor thesis is processing of the quality business plan and verifies that the project is viable.
Description
Citation
TŘÍLETÁ, K. Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
otázka oponenta: odpovězeno RNDr. Na str. 66 uvádíte tabulku, ve které uvádíte pravděpodobnost. Jakých hodnot nabývá pravděpodobnost? - odpovězeno Doc. Zich: Proč návrhy nekorespodnují s Vašim vymezením podnikatelského plánu? Je v práci uveden odklon od podnikatelského plánu - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO