Konstrukce vřetene frézovacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením konstrukce vřetene frézovacího stroje. Nejprve je zpracována rešerše v oblasti frézovacích strojů a jejich vřeten. Zde je uvedeno rozdělení strojů, jejich základní popis a příklady od současných výrobců. V této části jsou také popsány typy vřeten a jejich základní části. Druhá část práce je zaměřena na technické výpočty a konstrukční řešení vřetene na základě stanovených parametrů. Příloha obsahuje výkres sestavy, tři výrobní výkresy a 3D model vřetene.
This bachelor's thesis deals with solving design of milling machine spindle. At first, the background research in milling machines and their spindles is processed. Here is adduced distribution of machines, basic description and examples from current manufacturers. In this part, there are described types of spindles and their basic parts. Second part of thesis is focused on technical calculations and design of the spindle based on defined parameters. An attachment includes assembly drawing, three main parts drawings and 3D model of spindle.
Description
Citation
ŠVARC, M. Konstrukce vřetene frézovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO