Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. První část práce je věnována vybraným teoretickým východiskům, které jsou použity v analýze současného stavu. Na základě výsledků jsou navrhnuty změny, které by mohly pomoci při dalším rozvoji společnosti.
This bachelor thesis called "Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement" evaluates the financial situation and financial health of SAKO Brno, a.s. and its competitor FCC Czech Republic, s.r.o. for the period 2010-2017. The first part of the thesis is devoted to selected theoretical bases that are used in the analysis of the current state. On the basis of results of analysis will be proposed changes which could help in the further development of the company.
Description
Citation
KLABANOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího: Jaký pozitivní dopad na finanční zdraví společnosti SAKO Brno, a.s. bude mít propagace na sociálních sítích? odpovězeno Lze těmito nástroji zasáhnout cílové zákazníky, což jsou převážně municipality? odpovězeno Jaká rizika mohou ohrozit investici do nové divize? odpovězeno Otázky oponenta: Jakou jinou metodu pro posouzení investičních nákladů projektu byste zvolila? odpovězeno Prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Skutečně lze lidi motivovat aby třídili odpad jen pomocí sociální sítí? částečně odpovězeno Jakou metodou jste vypočítala výnosnost vlastního kapitálu 14,35 %? částečně odpovězeno Doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. Není výroba obalů z kukuřice patentovaná? Dá se tato technologie koupit? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO