Způsoby buzení maltovin na bázi anhydritu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vnitřním buzením maltovin na bázi anhydritu. V teoretické části je popsána obecná teorie síranových pojiv, vznik sádrovců a jejich vzniklé produkty při výpalu. Teoretická část rovněž popisuje anhydritové maltoviny, jejich proces hydratace a shromažďuje dosavadní výzkumy buzení anhydritu ve světě, kde se mimo jiné zabývá další využitelností vzniklých sádrovců jako vedlejších produktů. Experimentální část je zaměřena na vnitřní buzení anhydritu, které vychází z dosavadních výzkumů na ústavu THD. Práce navazuje na předešlé studie, které se rovněž zabývaly výzkumem vnitřního buzení. Součástí je provedený experiment, který se zabývá optimalizací tepelného režimu v podobě zvýšené izotermické výdrže s následným vyhodnocením pomocí XRD analýzy.
The bachelor thesis deals with the internal excitation of anhydrite-based mortars. In the theoretical part, the general theory of sulphate binders, the formation of gypsum binders and their resulting products during firing are described. The theoretical part also describes the anhydrite mortars, their hydration process and collects the existing research on anhydrite excitation in the world, where, among other things, it deals with the further usability of the resulting gypsum by-products. The experimental part focuses on the internal excitation of anhydrite, which is based on the existing research at the THD Institute. The work builds on previous studies that also dealt with internal excitation research. It includes an experiment performed to optimize the thermal regime in the form of increased isothermal endurance with subsequent evaluation by XRD analysis.
Description
Citation
SEDLÁK, M. Způsoby buzení maltovin na bázi anhydritu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Zbyněk Dohnal - předseda, doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jindřich Melichar, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, Ing. Dominik Gazdič, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen, Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Připomínky v hodnocení vedoucího i posudku oponenta byly vysvětleny ke spokojenosti komise. Dr. Černý: Z praktického hlediska, jaký byl poměr suché a mokré složky při vlhkém mletí? Otázka člena komise byla zodpovězena k jeho spokojenosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO