Návrh síťové infrastruktury podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro výrobní podnik. První část se věnuje analýze současného stavu podniku, jeho objektu, potřeb, současné sítě a požadavků investora na novou síť. Druhá část shrnuje teoretická východiska potřebná k porozumění problematiky návrhu počítačových sítí. Vlastní návrh je zahrnut v třetí části. Opírá se o analýzu současného stavu a obsahuje výběr prvků pasivní vrstvy, návrh provedení kabelových tras, doporučení aktivních prvků a ekonomické zhodnocení.
The bachelor's thesis deals with the design of a computer network for a manufacturing company. The first part is devoted to the analysis of the current state of the company, its facility, needs, current network and the investor's requirements for a new network. The second part summarizes the theoretical background needed to understand the issues of computer network design. The actual design itself is covered in the third part. It is based on an analysis of the current state and includes the selection of passive layer elements, design of cable routes, recommendations for active elements and economic evaluation.
Description
Citation
PŘIKRYL, A. Návrh síťové infrastruktury podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: 1. Proč jste nepoužil stávající rozvaděč? - Odpovězeno 2. Rozvaděč jste zvolil s poměrně velkou rezervou, jaké očekáváte další osazení? - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: 1. Jak bude naloženo se stávající infrastrukturou? - Odpovězeno 2. Uveďte Vámi navržené zapojení aktivních prvků. - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Rostislav Tesař: Proč myslíte, že má podnik z Blanska síldo v Brně? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO