Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a odpisy majetku. Práce navrhuje aplikaci těchto možností zvýšením nákladů a znázorňuje úsporu daňové povinnosti konkrétního subjektu.
Bachelor’s thesis is focused on legal possibilities to reduce the tax liability by legal entities. As expenditure (expense) incurred to attain, assure and maintain income legal entity will use reserves for tangible assets, contribution to pension insurance of employees and assets depreciation. Thesis proposes the aplication of these options using increased expense and represents tax savings of particular entity.
Description
Citation
KÜHNOVÁ, N. Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Vilma Svojanovská (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO