Technologie a metody dokončování rovinných ploch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na technologie dokončování rovinných ploch, jsou zde popsány jednotlivé metody a zhodnocení těchto metod na výslednou jakost povrchu, včetně jejich výhod a nevýhod pro použití ve strojírenské praxi. Práce obsahuje starší i nové technologie, ale také konvenční a nekonveční metody, které jsou nejrozšířenější pro dokončování rovinných ploch.
This thesis deals with technologies of finishing plane surfaces, describes individual methods and results on quality of surface including their advantages and disadvantages of using in industry. The thesis contains overview of both new and old technologies as well as mostly used conventional and unconventional methods of finishing plane surfaces.
Description
Citation
HANZLÍK, V. Technologie a metody dokončování rovinných ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Zkratka elektroerozivních metod. Lze Nimonic rozříznout elektrokontaktní metodou? Nosný podíl u drsnosti povrchu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO