Návrh malého hydraulického lisu se stojanem tvaru "C"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní naplní této bakalářské práce je zkonstruovat malý hydraulický lis s jmenovitou sílou 200 kN. Dotkneme se témat jako jsou výpočty hydraulického obvodu, jeho sestavení a také výpočty rámu lisu a jeho konstrukce. Pomocí těchto dvou hlavních bodů, vytvoříme celý hydraulický lis. Po dokončení výpočtů a simulací stroje, vznikne výkresová dokumentace.
The main goal of this bachelor thesis is construction of small hydraulic press with force of 200 kN. With that comes topics like calculations of hydraulic circuit and it‘s compilation and calculation of the frame with it‘s construction. With the help of those two main topics we will be able to assemble whole hydraulic press machine. After completion of calculations and simulations, arises technical documentation of the machine.
Description
Citation
GREGOR, R. Návrh malého hydraulického lisu se stojanem tvaru "C" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Návrh malého hydraulického lisu se stojanem tvaru C". Student váhavě zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: Kdo je výrobce uvedených O-kroužků? Co znamená označení NBR 90 65x3? Kde bude stát obsluha lisu? Kolik kilo je 200kN? Objasněte výpočet u simulace napětí v rámu lisu. Student váhavě odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO