Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zaměřena na formy možného financování dlouhodobého hmotného majetku společnosti. V první části je popsáno teoretické zázemí celé práce. V další, analytické části je provedeno představení a analýza vybrané společnosti. Návrhová část je zaměřena na výběr nejvhodnější možnosti financovaní investice.
The bachelor thesis is divided into three parts and focuses on the forms of possible financing of fixed assets of the company. The first part describes the theoretical background of the whole thesis. In the next, analytical part, an introduction and analysis of the selected company is made. The design part focuses on the selection of the most suitable financing option for the investment.
Description
Citation
MITÁČEK, J. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.: Proč uvádíte ve SWOT silné stránky zavedenou značku? Proč uvádíte zákazníky v silných stránkách SWOT? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO