Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. v letech 2016-2020. První část obsahuje vymezení cíle, metodiky a postupy zpracování. Druhá část se zabývá teoretickými východisky, která jsou dále použita v praktické části. Ve třetí části je popsána společnost a následuje výpočet ukazatelů finanční analýzy. Výsledky jsou porovnány s oborovým průměrem a konkurenčním podnikem. Poslední část se zabývá návrhem pro zlepšení finanční situace v podniku.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. in the years 2016-2020. The first part contains the definition of the objective, methodology and procedures of the elaboration. The second part deals with the theoretical background, which is further used in the practical part. The third part describes the company and is followed by the calculation of financial analysis indicators. The results are compared with the industry average and a competitor company. The last part deals with a proposal for improving the financial situation of the company.
Description
Citation
ZEMAN, R. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: Zodpovězeno Otázky oponenta: Zodpovězeno doc. Putnová: Platí i nyní při velké poptávce, že je na skladě velké množství vozů? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Řešil jste princip jak se vám návrhy projeví ve výrobě, projeví se vám to i z hlediska poptávky zákazníků? Jak dlouho vydrží baterie v elektromobilu? Vyplatí se mi jako svátečnímu řidiči elektromobil? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO