Detekce zpoždění mezi arteriálním a venózním pulzním signálem z videooftalmoskopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je změřit rozdíl mezi tepennými a žilními pulzy na sítnici z videosekvencí získanými binokulárním videooftalmoskopem. Teoretická část obsahuje popis oka a jeho struktur, popis zobrazovací techniky používané pro zobrazení očního pozadí a rešerši metod měření a výpočtu zpoždění mezi pulzy. Praktická část se zabývá zpracováním a úprav dat z videosekvencí a změření rozdílů pulzů pomocí metody foot-to-foot a fázového rozdílu.
The goal of this bachelor´s work is to measure a time difference between arterial and venous pulses on a retina from video sequences obtained from a binocular videoopthalmoscope. Theoretical part contains a description of the eye and its structures, description of the imaging devices used to display ocular background and research of methods used to measure and calculate the delay between pulses. Practical part describes the processing and adjustments of the videosequences and the measurement of time differences using foot-to-foot and phase difference method.
Description
Citation
PEJSKAR, M. Detekce zpoždění mezi arteriálním a venózním pulzním signálem z videooftalmoskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Vítek se dotázal na diagnostický potenciál práce; vyžadovaný byl podrobnejší popis zmíněného porovnání zpoždění. Mgr. Čejková se dotázala na důvod rozdílů výsledkú mezi levým a pravým okem. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO