Určování pohybu z akcelerometrických dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou záznamu zrýchlenia pomocou akcelerometrických senzorov a vytvorenie programu pre transformáciu zrýchlenia na polohu. Práca predstavuje súhrn teoretických podkladov, pre záznam dát senzormi zrýchlenia a prehľad fyzikálnych vzťahov medzi zrýchlením, rýchlosťou a polohou. Dáta pre potreby práce boli zaznamenané senzormi viacerých typov. Podstatou algoritmu je matematická realizácia fyzikálnych vzťahov upravujúcich konverziu akcelerácie na polohu. Vytvorené riešenie poskytuje možnosť grafického výstupu so zobrazením pohybu v 3D priestore.
The aim of this thesis is to present the topic of acceleration record using accelerometer sensors and to create a program for the transformation of the acceleration data into the position vector. It is a summary of theoretical background of data recording using sensors of acceleration and an overview of the physical relationships between acceleration, velocity and position. The data was recorded by multiple types of sensors. The gist of the algorithm is a mathematical realization of physical relations modifying the conversion of acceleration to the position. The outcome enables to display a dynamic graphic output in 3-D.
Description
Citation
MONTILLA, M. Určování pohybu z akcelerometrických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku: co je to podvzorkování? Nebylo by lepší testovat na přístroji místo na reálné osobě? Šum nebyl nikdy nulový? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO